Alle sprekers

Lore De Raeve

Director Primary Care – nexuzhealth

Lore De Raeve is Director Primary Care by nexuzhealth. Nexuzhealth is de Vlaamse marktleider in het creëren, implementeren en onderhouden van een gecentraliseerd elektronisch patiëntendossier (EPD).  Door de medische gegevens op een transparante en eenduidige manier aan te bieden aan ziekenhuizen, huisartsen, thuisverpleegkundigen én de patiënt wil nexuzhealth met digitale oplossingen bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. De volledig geïntegreerde aanpak resulteert in een completer beeld van de patiëntgegevens en biedt unieke mogelijkheden voor multidisciplinaire samenwerking.