Terug naar programma

Bloomup : Medewerkers mentaal veerkrachtig(er) maken

De gezondheidssector kampt met een nijpend tekort aan medewerkers, hoge absenteïsme cijfers en veel vrijwillig verloop. BloomUp helpt organisaties om die tekorten terug te dringen door hun medewerkers mentaal veerkrachtiger te maken. Waar het vaak moeilijk is om de werkomgeving zelf te veranderen, helpt BloomUp hen beter omgaan met bepaalde factoren.

Zo hervinden ze rust en plezier op het werk. We behandelen graag twee cases. De eerste biedt medewerkers persoonlijke ondersteuning door klinische psychologen en psychotherapeuten via onze online web app. De tweede case geeft de mogelijkheid om op eigen tempo zelf aan de slag te gaan, via een mobiele app.Tussenin zit een spectrum aan personalisatie die een directe link heeft op de effectiviteit van de zorg. Een personalisatie die enkel tot stand komt door een doorgedreven dataverzameling. Maar hoe verenigen we dit met de confidentialiteit van mentale ondersteuning? En hoe zorgen we dat de medewerkers de controle over hun data niet verliezen?

Uit recent onderzoek van de SERV bleek dat de gemiddelde werkstress in de zorgsector 42% bedraagt, een stuk hoger dan het Vlaams gemiddelde.

BloomUp helpt zorgmedewerkers omgaan met hun dagelijkse uitdagingen zodat ze stap voor stap sterker in het leven staan. Daarnaast wapenen onze tools hen ook tegen hoge werkdruk, piekeren, angst, burn-out en stress. BloomUp maakt jouw medewerkers mentaal veerkrachtig, waardoor ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen die op hun pad komen en langer aan boord blijven. Zo hoef je als organisatie minder te investeren in het aanwerven van nieuwe medewerkers.