Terug naar programma

Byteflies : Wat als het verkrijgen van inzichten uit patiëntenmonitoring net zo eenvoudig was als het bestellen van een laboratoriumtest?

Wat als het verkrijgen van inzichten uit patiëntenmonitoring net zo eenvoudig was als het bestellen van een laboratoriumtest? Het (gebruiks-)scenario voor medische insights-as-a-service.

Het ziekenhuis van de toekomst evolueert naar een grotere focus op gespecialiseerde zorg in combinatie met thuismonitoring. Deze verschuiving levert voordelen op voor ziekenhuizen, de maatschappij en patiënten door kosten te verlagen, de druk op zorgprofessionals te verminderen en de uitkomsten voor patiënten te verbeteren.

Om dit mogelijk te maken, is nauwkeurige en tijdige verzameling van gegevens op afstand cruciaal. Het gevalideerde en gecertificeerde patiëntenmonitoringsplatform van Byteflies heeft als doel precies dat te bieden – rijke, hoogwaardige gegevens en inzichten die buiten het ziekenhuis worden verzameld. Onze robuuste dataset is een belangrijke troef die ons in staat stelt diensten te ontwikkelen voor verschillende klinische behoeften, zodat zorgverleners kunnen beschikken over de informatie die ze nodig hebben om uitstekende zorg te bieden.

Onze specifieke oplossingen voor cardiologie (“Cardiology Flows”) laten zien hoe ons platform kan worden aangepast om de juiste monitoring voor een indicatie te bieden. Als reactie op de behoeften van de cardiologische gemeenschap in België hebben we kort- en langdurige cardiale monitoringdiensten gecreëerd. Dit heeft geleid tot snelle marktacceptatie, waarbij we in 2 kwartalen 2% van de Belgische markt voor cardiologische monitoring hebben veroverd.

Naast medische inzichten stellen onze diensten belanghebbenden in staat om dringende gezondheidsproblemen aan te pakken, zoals lange wachttijden en hoge kosten. Door patiënten thuis te monitoren, kunnen we ziekenhuisbezoeken verminderen terwijl we nog steeds uitstekende zorg bieden.

Over het algemeen stellen onze oplossingen voor op afstand monitoren zorgverleners in staat om problemen eerder te detecteren, sneller in te grijpen en de efficiëntie te verbeteren – en daarmee de gezondheidszorg voor alle betrokkenen vooruit te helpen.