Terug naar programma

Case by Televitas : Een open, universeel ecosysteem voor thuismetingen en zorg op afstand

Een open, universeel ecosysteem voor thuismetingen en zorg op afstand ter bevordering van het welzijn van eindgebruikers en zorgprofessionals.

De doelstelling van RemotisCare® bestaat uit de uitbouw en implementatie van een e-health ecosysteem dat eindgebruikers koppelt aan zorginstellingen, zorgprofessionals, familie, mantelzorgers en vrienden… Waarbij -binnen de context van zowel curatieve gezondheidszorg als preventie- de data, alarmen en opvolgingsprogramma’s komende vanuit sensoren, applicaties of wearables van derde partijen -binnen de bestaande regelgeving en normering- gepresenteerd en  geanalyseerd worden in de diverse medische softwarepakketten. Dit met een automatische koppeling voor terugbetaling van de medische prestaties  via mutualiteiten, verzekeringsinstellingen of vierde betalers. Door hiervoor gebruik te maken van communicatietechnologie aangepast aan de verschillende doelgroepen verhogen we de inclusie en participatie.

Remotiscare® zorgt voor: minder onnodige verplaatsingen, frequentere opvolging en tijdiger interventies, langer zelfstandig thuisleven en gemoedsrust.

Zorgorganisaties kunnen efficiënter mensen en middelen inzetten: meer zorg met dezelfde middelen in betere werkomstandigheden.
De maatschappelijke uitdagingen/noden/behoeftes waarop wij inspelen kunnen als volgt geformuleerd worden:

Overal in Europa staat de sector van de gezondheidssector voor gelijkaardige uitdagingen:

  • Er is een groeiend tekort aan geschikte zorgprofessionals (artsen, verplegend personeel, zorgassistenten …) én gepaste of betaalbare zorginfrastructuur.
  • Daarentegen is er een groeiende nood aan zorg: mensen leven langer, chronische aandoeningen nemen toe, eenzaamheid en isolement neemt toe, het aantal mensen met een burn-out zit in stijgende lijn.
  • Tegelijk blijven de kosten gelinkt aan gezondheidszorg sterk toenemen, tot op het punt dat gezondheidszorg voor grote groepen onbetaalbaar of ontoegankelijk wordt.

Ondersteunende technologie (apps, sensoren, wearables, …) biedt een oplossing, maar enkel:

  • Indien ze eenvoudig is in gebruik voor zowel gebruikers als zorgprofessionals
  • Indien ze correcte metingen genereert
  • Indien niet enkel curatief, maar ook preventief kan worden aangewend
  • Indien ze gemakkelijk en veilig integreerbaar, activeerbaar en vervangbaar is in de bestaande werkomgevingen.
  • Indien ze deel uitmaakt van de reeds bestaande en “evidence-based” processen. Concreet komt dit voor de Belgische markt o.a. neer op een uitwisseling met eGezondheid. (e-Health platform).

De uitdaging is daarom het bouwen van een open en evolutief ecosysteem, dat alle actoren in de zorg (technologie, zorgprofessionals, overheden, publieke en private zorgverzekeraars, …) toelaat om zo effectief en efficiënt mogelijk zorg te verlenen