Terug naar programma

CoMoveIT : Hoe AI een doorbraak betekent in de levenskwaliteit van mensen met een hersenverlamming

CoMoveIT belicht een bijzondere invalshoek van hoe een specifieke dataverwerking kan ingezet worden in de zorg. De CoMoveIT Smart is een intelligente rolstoelbesturing die speciaal ontwikkeld werd voor mensen met complexe bewegingsstoornissen. Door hun ernstige motorische beperking zijn deze mensen niet of onvoldoende in staat om een rolstoel met de klassieke joystick te besturen.

Om toch een grote vorm van zelfstandige mobiliteit mogelijk te maken werd een besturing uitgewerkt, die met het hoofd alleen of met het hoofd en de voeten kan gebruikt worden. Deze oplossing bestaat uit hoogtechnologische sensoren en een slim algoritme die de signalen vanuit deze sensoren bewerkt om tot een vlotte besturing van de rolstoel te komen. Het systeem leert hoe de gebruiker de rolstoel bestuurt en helpt die bij het controleren ervan, ook al zijn er extreme motorische beperkingen.

De dataverwerking in het algoritme gebeurt volledig automatisch, lokaal op de rolstoel en vergt geen enkele ingreep van de patiënt of zorgpersoneel. In deze sessie wordt dit besturingssysteem voorgesteld en zal het effect getoond worden op vlak van zelfstandigheid, participatie en levenskwaliteit.