Terug naar programma

Keynote Peter Vermeylen : Data Driven Healthcare: hoe technologie zal bijdragen tot een betere patiëntenzorg

In deze key-note gaat Peter dieper in op hoe digitale technologieën, het ziekenhuis van de toekomst zullen ondersteunen en hoe ze zowel de werking van het ziekenhuis zullen ondersteunen, de zorg voor de patiënten verbeteren en het onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe therapieën zullen ondersteunen.  Zijn er lessen te leren uit andere sectoren, wat zijn de Healthcare specifieke uitdagingen en wat betekent dit voor de IT organisatie.