Terug naar programma

Keynote Thierry Geerts : Homo digitalis : Reinvent healthcare

Digitale toepassingen vereenvoudigen ons leven, besparen ons tijd, geven ons toegang tot informatie, en laten ons toe om in contact te blijven met dierbaren, zelfs als ze duizenden kilometers van hier vandaan wonen. Kortom, alle dingen die fundamenteel… menselijk zijn! De veranderingen die we beleven met de digitalisering zijn echter bijzonder groot, zowel op technisch, menselijk en maatschappelijk vlak. Maar ze laten ons toe meer mens te worden, waardoor de mens zélf geëvolueerd is naar wat je een nieuwe mensensoort zou kunnen noemen: de homo digitalis.
Een van de elementen die het meest gaan veranderen met AI, is gezondheidszorg.